Dle typu rozpočtu


Propočet (odhad) stavby

 • BD Triangl Karlovy Vary
 • Dětský park Měcholupy
 • Základní umělecká škola Krásno
 • RD Otická
 • Zasíťování parcel v obci Komorno

Výkaz výměr

 • RD Bernatice
 • Hrad Košumberk - altán
 • Hala Vožice
 • AWT - rekonstrukce kanceláří
 • Krajská správa a údržba komunikací Karlovarského Kraje - oprava kanceláří

Položkový rozpočet

 • Novostavba RD Mělník
 • Oprava fasády hotel Caruso
 • RD Kyšice
 • Stavební úpravy prodejny potravin Blovice
 • Novostavba RD Štěbořice

Slepý výkaz výměr

 • RD Horní Lukavice II
 • Stavební úpravy fasády Obecního domu v Unkovicích
 • ČSOB Ústí nad Labem - rekonstrukce interiérů
 • Stavební úpravy rekreačního domu
 • Venkovní stáje - boxy pro ustájení

Rozpočet stavby

vyhrané zakázky ve výběrových řízeních

 • Komunitní centrum v obci Lomnice
 • Denní stacionář Mateřídouška v Sokolově
 • Poliklinika Chodov - rekonstrukce všech sociálních zařízení
 • Zateplení fasády hasičské stanice v Libé
 • ZŠ ul. Rokycanova Sokolov - zateplení půdy nad tělocvičnou

Kontrolní rozpočet

 • LIDL Moravská Třebová
 • LIDL Brno, Jakuba Obrovského
 • LIDL Jeseník

A stovky dalších staveb...