Ceník

Jednotná cena stavby se nedá kvůli různým složitostem a různorodosti staveb předem stanovit. V případě zájmu vám na základě vámi zaslaných podkladů nebo jiných přání sdělím cenu za své služby do 24h. Pokud na cenovou nabídku z jakéhokoliv důvodu spěcháte, můžete mi zavolat a přibližnou cenu vám sdělím ihned.Vyplatí se mi za tyto služby platit?

Ano, vyplatí....Zpracováním nezávislého výkazu výměr získáte mocný nástroj pro transparentní výběrové řízení na vaší stavbu, kdy každý uchazeč o vaši zakázku bude mít úplně stejné podklady a podmínky jako konkurenční firma, tudíž se nemůže stát, že vám každá firma "nacení" něco jiného. Dále zjistíte předběžnou cenu stavby a výkaz výměr slouží i jako hlavní podklad pro uzavření smlouvy o dílo.