Kontrolní rozpočet stavby

Kontrolní rozpočet stavby se využívá v případě:

1) zhotovitel stavby vypracuje položkový rozpočet a investor se chce ujistit, zda je vše správně

2) došlo k neshodám mezi investorem a zhotovitelem (vícepráce, méněpráce, zda položka ve výkazu je či není a mnoho dalšího...)

3) nástup jiné firmy na již rozpracovanou stavbu (v případě vypovězení smlouvy 1. firmě apod...)

Vytvoření kontrolního rozpočtu může být v několika formách:

1) Porovnání vytvořeného výkazu výměr a projektové dokumentace před začátkem stavby

a) kontrola základních položek - počty oken, dveří, druhy materiálů apod...

b) detailní kontrola - kontrola všech položek a přepočet výměr

2) Vytvoření vlastního výkazu výměr během stavby - časově velmi náročná forma


Realizace jakékoliv stavby sebou obnáší spoustu starostí, a hlavně spoustu peněz. Proto chce mít každý investor svoje náklady pod kontrolou a nechce zbytečně doplácet na chyby či nečestné úmysly zhotovitelů. Pokud se chcete takovým potížím vyhnout a nechcete přijít o svoje peníze, tak kontrolní rozpočet stavby vám dá jistotu, že nezaplatíte nic navíc.

Jedná se o profesionální řešení v případě, že si chcete ověřit správnost položkového rozpočtu, který vám předal zhotovitel, došlo k nějakým nepříjemnostem a neshodám mezi investorem a zhotovitelem, na stavbu nastoupila jiná firma z různých důvodů a vy chcete mít přehled a jistotu.

Kontrolní rozpočet stavby si můžete nechat udělat v několika formách, a sice porovnání výkazu a projektové dokumentace před zahájením stavby, dále kontrolu základních položek jako jsou počty oken, dveří, různých materiálů atd. nebo vytvoření vlastního výkazu v průběhu stavby.