Sem vložte podnadpis

Kontrolní rozpočet

Kontrolní rozpočet stavby se využívá v případě:

1) zhotovitel stavby vypracuje položkový rozpočet a investor se chce ujistit, zda je vše správně

2) došlo k neshodám mezi investorem a zhotovitelem (vícepráce, méněpráce, zda položka ve výkazu je či není a mnoho dalšího...)

3) nástup jiné firmy na již rozpracovanou stavbu (v případě vypovězení smlouvy 1. firmě apod...)

Vytvoření kontrolního rozpočtu může být v několika formách:

1) Porovnání vytvořeného výkazu výměr a projektové dokumentace před začátkem stavby

a) kontrola základních položek - počty oken, dveří, druhy materiálů apod...

b) detailní kontrola - kontrola všech položek a přepočet výměr

2) Vytvoření vlastního výkazu výměr během stavby - časově velmi náročná forma