Položkový rozpočet stavebních prací

Jedná se o položkové vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek a konečnou cenou za každou konkrétní položku včetně rekapitulace stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací (například zemní práce, základové kontrukce, svislé konstrukce, apod.) a SOUHRNNÉ CENY DÍLA.

Položkový rozpočet stavby, stavebních prací tedy představuje výsledný produkt předchozích kroků - nastudování projektové dokumentace nebo vlastního zaměření objektu, zpracování Výkazu výměr a doplnění položkového vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací, jednotkovými cenami. Vlastní doplnění jednotkových cen provádíme pomocí cenové základny ÚRS Praha, a.s., nebo na základě individuální kalkulace.

Položkový rozpočet stavebních prací slouží např. jako podklad k hypotéce či odhadní ceně stavby. Zejména při výběrových řízení.

V jaké formě obdržíte položkový rozpočet stavby ?

Položkový rozpočet obdržíte v tištěné formě (v konkrétních případech doplněný o dokumentaci navržených materiálů a technologií), v elektronické formě ve formátu *.XLS, nebo e-mailem. Vše záleží na předchozí domluvě.

Pokud potřebujete položkový rozpočet k hypotéce, nebo stavíte dům svépomocí a položkový rozpočet potřebujete, tak mě neváhejte kontaktovat.