Propočet (odhad) nákladů stavby

Jedná se o předběžný (orientační) propočet nákladů stavby, který zpracovávám zejména v předprojektové fázi stavby podle předpokládaného rozsahu měrných jednotek (objemových, plošných či délkových). Pro samotné vypracování propočtu stavby využívám CENOVÉ UKAZATELE VE STAVEBNICTVÍ pro příslušný rok (vypracované společností URS Praha, a.s.), které jsou vytvářeny na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů. Je nutné vzít v potaz, že samotné ukazatele jsou průměrnou hodnotou na měrnou jednotku odpovídající danému druhu staveb. Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat zcela běžně i +- 15% a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu, případně nadstandardu, jejího vybavení.

Z důvodu maximální eliminace této odchylky dlouhodobě sleduji a provádím katalogizaci staveb, které jsem rozpočtoval a které byly realizovány. To mi umožňuje orientační propočet více zpřesnit. Propočty a příprava staveb je tedy rychlejší.

Kdy a pro koho je vhodný propočet stavby ?

Předběžný propočet je vhodný v předprojektové fázi stavby v okamžiku, kdy má již klient jasný záměr, ale je nucen (před vlastním zadáním projektových prací) určit předběžné náklady stavby za účelem zajištění financování, nebo se potřebuje ujistit, že náklady stavby korespondují s jeho finančními možnostmi. Na základě propočtu pak svůj záměr může přizpůsobit.