Sem vložte podnadpis

Rozpočet stavby

Individuální rozpočet stavby slouží k přesnému určení nákladů na danou stavbu, který se vyplňuje ve Slepém výkazu výměr Jelikož pracuji ve stavební firmě, tak mohu velice přesně určit náklady za materiál i náklady za mzdy řemeslníků, vč. cen dopravy materiálů, režie firmy a zisku.

V případě vašeho zájmu mohu sehnat materiál přímo na vaši stavbu od nejlevnějšího dodavatele z vašeho okolí a popřípadě i relizační firmu či řemeslníky.