Reference

Reference

Výběr zlomku staveb u kterých jsem prováděl výkaz výměr, položkový rozpočet nebo rozpočet stavby

Československá obchodní banka a.s. - rekonstrukce poboček

Letiště Václava Havla - Shozy na zavazadla, VIP přepážka

Hasičský záchranný sbor - rekonstrukce výjezdových stanic a zázemí

Policie České Republiky - rekonstrukce stanic

LIDL a.s. - rekonstrukce a výstavby poboček

Vězeňská služba ČR - rekonstrukce věznic

Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. - rekonstrukce poboček

Vodárna Sokolovsko, a.s. - rekonstrukce inženýrských sítí

FK Baník Sokolov - rekonstrukce kabin

HC Baník Sokolov - rekonstrukce střech

Povodí Ohře - revitalizace vodních toků a rekonstrukce různých zázemí

Karlovarské minerální vody a.s. - závod Mattoni, Magnesia a Granini - různé stavby

TSR Czech Republic a.s. - lisy, zpevněné plochy, atd...

Sokolovská uhelná, a.s. - stovky různých rozpočtů

Lesy České republiky, a.s. - lesní cesty, zpracovny zvěřiny, zázemí, apod....

Potravinová banka Karlovarského kraje o.p.s. - pobočka Královské Poříčí

Dálé historické stavby, dopravní stavby, spolupráce s městy , obcemi apod.


A obrovské spousty dalších akcí méně či více zajímavých....