Slepý výkaz výměr

Jedná se o Položkový rozpočet stavby s odstraněnými jednotkovými cenami - slepé rozpočty stavby (často také označované jako "slepé výkazy výměr") se používají zejména ve výběrových řízeních na dodavatele nebo subdodavatele stavby. Ceny jsou doplněny uchazeči ve výběrovém řízení (rozpočet stavby) - tento způsob umožňuje objednateli jednoduchým způsobem nabídkové ceny jednotlivých uchazečů porovnat a na základě podmínek výběrového řízení vybrat vítěze.

Skutetečnost, že všichni uchazeči oceňují tentýž slepý výkaz výměr, Vám garantuje porovnatelnost jednotlivých nabídkových cen při stejných podmínkách !

V případě, že si nejste jisti ve způsobu provedení vlastního výběrového řízení, mohu vám v tomto směru pomoci.